PONEC - divadlo pro tanec TANEC PRAHA TANEC DĚTEM ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA M4m - M for mobility

Divadlo pro tanec

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

Představení pro děti, Dětské studio divadla Ponec, festival TANEC PRAHA DĚTEM, projekt Tanec školám

Festival českého současného tance a pohybového divadla

M4m - M for mobility

Výběrové řízení na zajištění ekonomické agendy Tance Praha

Tanec Praha, nestátní nezisková organizace působící v oboru současného tance již více než 25 let, vypisuje výběrové řízení na zajištění kompletní ekonomické agendy svých aktivit.

Rozsahem se jedná o dvě pracovní pozice – ekonomický manažer a samostatná/ý účetní.

Rozsah jednotlivých pozic se může lišit dle konkrétních vybraných zájemců. Celková časová náročnost odpovídá v průměru cca 1,5 – 1,8 úvazku.
Za určitých okolností je možnost zajištění služeb externí firmou, nevyhnutelná je ale pravidelná přítomnost ekonomického manažera.

Více informací...

 Pozice ekonomický (finanční) manažer

Náplň práce:
- Samostatné řízení finančních toků neziskové organizace
- Velmi dobrá orientace ve všech aktivitách organizace – koordinace produkčních a dalších členů týmu ve vztahu k finančním tokům a požadavkům grantů
- Tvorba ročních rozpočtů jak celé organizace, tak jednotlivých projektů
- Tvorba víceletých finančních plánů
- Příprava rozpočtů k žádostem o dotace a granty
- Vyúčtování grantů
- Úzká spolupráce s účetní(m)
- Zpracování účetní závěrky ve spolupráci s účetním
- Sledování lidských zdrojů, motivace a hodnocení zaměstnanců
- Jednání s obchodními partnery
- Zaškolování nových a externích pracovníků do základních principů finančních toků této NNO

Požadavky:
- Ekonomické vzdělání
- Dobrá orientace v kultuře
- Zkušenosti s podvojným účetnictvím neziskových organizací
- Zkušenosti s účtováním dotací a grantů, tuzemských i evropských
- Orientace v daňové a legislativní problematice neziskového sektoru
- Velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem
- Velmi dobrá znalost práce s PC
- Efektivita a pečlivost
- Orientace na výsledky, schopnost práce pod tlakem v době hlavních událostí a festivalů
- Pozitivní přístup, ochota fungovat v podmínkách neziskového sektoru
- Schopnost kreativního řešení každodenních situací


Pozice samostatná/ý účetní

Náplň práce:
- samostatné účtování v programu PREMIER System
- účtování mezd
- tvorba vnitřních dokladů
- zajištění fakturace
- vedení pokladny
- dokladová inventarizace
- odpisy majetku
- podílení se na zpracování účetní závěrky
- podklady pro vyúčtování žádostí o dotace a granty
- sestavení cashflow
- kontrola fakturace externích pracovníků

Požadavky:
- Zkušenosti s podvojným účetnictvím neziskových organizací
- Zkušenosti s účtováním dotací a grantů (tuzemských i evropských)
- Orientace v daňové a legislativní problematice neziskového sektoru
- Velmi dobrá znalost práce s PC
- Efektivita a pečlivost
- Orientace na výsledky, schopnost práce pod tlakem v době hlavních událostí a festivalů
- Pozitivní přístup, ochota fungovat v podmínkách neziskového sektoru
- Schopnost kreativního řešení každodenních situací

PRO OBĚ POZICE

Výhodou:
- Zkušenosti s ekonomickým SW PREMIER System
- Zájem o oblast tance či pohybového umění
- Dobrá úroveň anglického jazyka slovem i písmem
- Orientace v oblasti kultury v Praze

Nabízíme:
- Zázemí významné kulturní organizace s dlouhou tradicí
- Možnost být součástí prestižních mezinárodních kulturních akcí – festivaly TANEC PRAHA, ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA, projekty financované z EU
- Pohyblivou pracovní dobu
- Finanční ohodnocení odpovídající neziskovému sektoru v ČR s garancí odměn v případě úspěšného fundraisingu

V případě zájmu o tuto pracovní pozici zašlete Váš životopis a motivační dopis na adresu office@tanecpraha.eu průběžně do vybrání úspěšného uchazeče.
Pohovory budou probíhat průběžně, dle dohody se zájemci. Nástup dle dohody, optimálně ihned.

přidáno 25. 07. 2015

Tanec Praha provozuje divadlo Ponec, pořádá festivaly současného tance a pohybového divadla a koordinuje projekty určené pro děti a projekty podporující mobilitu umělců.
Tanec Praha, nno | Orgány | Výroční zprávy | Kontakty