PONEC - divadlo pro tanec TANEC PRAHA TANEC DĚTEM ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA M4m - M for mobility

Divadlo pro tanec

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

Představení pro děti, Dětské studio divadla Ponec, festival TANEC PRAHA DĚTEM, projekt Tanec školám

Festival českého současného tance a pohybového divadla

M4m - M for mobility

Zapište své děti do Dětského studia divadla PONEC

Právě probíhá zápis do dvou kurzů Dětského studia pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 8 let. Pravidelná setkání započnou 7. října a budou následovat pravidelně každou středu. Hodiny jsou směřovány ke kreativnímu rozvoji osobnosti dítěte, který podporuje jeho nadání a invence s důrazem na tanečně pohybový projev, vnímání rytmu, prostoru, dynamiky, energie i synergie s ostatními dětmi.

Informace a registrace: Ilona Daňková, office@tanecpraha.eu 

 

přidáno 30. 09. 2015

Tanec Praha provozuje divadlo Ponec, pořádá festivaly současného tance a pohybového divadla a koordinuje projekty určené pro děti a projekty podporující mobilitu umělců.
Tanec Praha, nno | Orgány | Výroční zprávy | Kontakty