PONEC - divadlo pro tanec TANEC PRAHA TANEC DĚTEM ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA M4m - M for mobility

Divadlo pro tanec

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

Představení pro děti, Dětské studio divadla Ponec, festival TANEC PRAHA DĚTEM, projekt Tanec školám

Festival českého současného tance a pohybového divadla

M4m - M for mobility

Tanec Praha bude pracovat s Romy a uprchlíky v rámci mezinárodního projektu Be SpectACTive!

Od 20. 11. do 1. 12. 2015 bude Tanec Praha hostitelem umělecké rezidence britsko-australské choreografky Bridget Fiske. V rámci evropského projektu Be SpectACTive! získala podporu pro tvorbu large scale co-production, tedy mezinárodní koprodukce nové inscenace YES move. NO move (MOVED?). Její rezidence v Praze se zaměří na dvě sociální skupiny – Romy na Žižkově a uprchlíky / žadatele o azyl, které navštíví přímo v uprchlických zařízeních v Kostelci nad Orlicí a Bělé – Jezové. Bridget Fiske se účastní divácké diskuse v rámci NOCI DIVADEL v sobotu 21. 11. od 18:00 h v PONCI. Výstupy tvůrčí rezidence budou představeny 30. 11. 2015 od 19:00 h ve studiu Truhlárna.

Díky projektu Be SpectACTive! může Bridget Fiske navštívit Lublaň, Prahu a Sibiu a pracovat zde se specifickými komunitami. Na základě dialogů a interakcí s lidmi ve třech zcela odlišných evropských městech vzniká intenzivní tanečně divadelní dílo „YES move. NO move (MOVED?)”, které je plné výzev. Ptá se, co je opravdu v sázce, když selžeme v přijetí ostatních mezi nás? Je to hra o tom, co nás k sobě přibližuje a co nás naopak oddaluje.
Výsledné představení bude uvedeno v prosinci během její poslední rezidence v rumunském Sibiu.

6.–18. listopadu (Lublaň, Slovinsko) – tvůrčí rezidence
20. listopadu – 1. prosince (Praha, ČR) – tvůrčí rezidence
2.–15. prosince (Sibiu, Rumunsko) – uvedení představení na závěr tvůrčí rezidence

Be SpectACTive! je čtyřletý mezinárodní projekt podpořený programem Kreativní Evropa na léta 2014 – 2018. Sleduje tři hlavní linie – aktivní diváctví, mezinárodní tvůrčí rezidence umělců a výzkumný projekt. Na realizaci projektu se podílí osm evropských kulturních organizací a tři výzkumné instituce.

přidáno 19. 11. 2015

Tanec Praha provozuje divadlo Ponec, pořádá festivaly současného tance a pohybového divadla a koordinuje projekty určené pro děti a projekty podporující mobilitu umělců.
Tanec Praha, nno | Orgány | Výroční zprávy | Kontakty